Česká verze English version
phone: +420 224 96 8001
e-mail: zfisch@lf1.cuni.cz, web: http://www.cscb.cz
Albertov 4, 128 00 Prague 2
Czech Republic

Welcome to the Czech Society for Cell Biology, z.s.

The Czech Society for Cell Biology, z.s. (CSCB) was established as an independent Society in 2014. CSCB has grown out of the Cell Biology Section of the Czechoslovak Biological Society, with the continuity of its aims being preserved. CSCB is involved in research progress in all disciplines of cell biology, it has extensive teaching activities including both undergraduate and postgraduate students, and helps to promote the careers of early career investigators. CSCB is also involved in the organization of lecture courses as well as local and international symposia, workshops and practical courses. 

 

Pozvánka na symposium pořádané Českou společností pro buněčnou biologii, z.s.:

Vážení,
dovoluji si Vás a Vaše spolupracovníky pozvat na každoroční „Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium“, které se bude konat v pondělí dne 6. listopadu 2017 od 10 hodin (Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2).
 
Přednášky se týkají nejen genetiky, biochemie, molekulární, buněčné a strukturní biologie, ale i řady aktuálních biomedicínských témat. Vedle domácích řečníků budou přednášet 4 zahraniční vědci, a to Jiří Bártek, William Earnshaw, Mikhail Eltsov a Ohad Medalia.
 
Dnes jsme svědky obrovského rozmachu nativní kryo-elektronové mikroskopie. Proto několik sympoziálních přednášek bude zaměřeno právě na kryo-elektronovou mikroskopii. Upozorňuji, že žádná z pražských institucí není vybavena moderním prozařovacím kryo-elektronovým mikroskopem s přímou kamerou. Doufám, že toto sympozium přispěje k realizaci koupě vhodného mikroskopu pro nativní kryo-elektronovou mikroskopii v Biocentru Albertov.
 
Program sympozia s informacemi pro individuální přihlášení najdete níže.
 
Těším se na Vaši účast.
 
S pozdravem Ivan Raška

Program symposia:

 

 

Under auspices of the International Federation for Cell Biology, the Czech Society for Cell Biology, z.s., organized the 12th International Congress for Cell Biology, July 21 – 25, in Prague!

 

View ICCB2016 posters

Download full size posters .rar

Download small size posters for web .zip

   
ICCB2016 posters ICCB2016_posters.pdf 754.687 kB
 
 
Home | Sitemap
Copyright © cscb.cz