Česká verze English version
phone: +420 224 96 8001
e-mail: zfisch@lf1.cuni.cz, web: http://www.cscb.cz
Albertov 4, 128 00 Prague 2
Czech Republic

Chairman, Council and Auditor

Chairman

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.  Charles University in Prague           

 

 

Council

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.    Charles University in Prague
Doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.   Charles University in Prague
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Charles University in Prague
Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Masaryk University in Brno
Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. Charles University in Hradec Králové
Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.   Academy of Sciences of the CR, Brno
Ing. Jiří Hašek, CSc.   Academy of Sciences of the CR, Prague
MUDr. Otakar Raška, Ph.D. Charles University in Prague
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. University of South Bohemia in České Budějovice
Ing. Martin Mašata, Ph.D. Charles University in Prague

 

Auditor

Doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.  
Charles University in Prague                   

 

 

                                                                    

 

 

   
 
 
Home | Sitemap
Copyright © cscb.cz